Fondens formål

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde.

Sparekassen Sjælland Fonden blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab.

Fonden lægger særlig vægt på at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed - med særlig vægt på uddannelse og talentpleje. 

Fonden uddeler både midler på baggrund af modtagne ansøgninger og egne initiativer.

Over tid bliver pengene uddelt ud fra et princip om at komme flest mulige til gavn med hensyn til sted, formål og effekt. 

 

Fondens bestyrelse

Fondsbestyrelsens sammensætning

  • Michael Højgrav-Huus, adm. direktør og medlem af Sparekassen Sjælland-Fyns repræsentantskab 
  • Lotte Heglund, sekretær i direktionssekretariatet i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Kjeld Christensen, tidligere filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn 
  • Svend-Aage Dreist Hansen, advokat (formand)
  • Thomas Kullegaard, arkitekt og bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-Fyn (næstformand). 


Planlagte bestyrelsesmøder i 2022:

29. marts 2022 (ansøgningsfrist 25. februar 2022)

14. juni 2022 (ansøgningsfrist 12. maj 2022)

6. september 2022 (ansøgningsfrist 5. august 2022)

15. november 2022 (ansøgningsfrist 14. oktober 2022)

Vi forventer at kunne give svar på ansøgningerne ca. 2-3 uger efter afholdt bestyrelsesmøde.

Læs mere om, hvordan du ansøger